Hoofdlijnen Adaptation Action Agenda bekend

Precies vijf jaar na het baanbrekende klimaatakkoord van Parijs schetst Nederland in een paper de omtrekken van de Adaptation Action Agenda. In aanwezigheid van wereldleiders wordt deze agenda gelanceerd op 25 januari tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021, waarvan ons land gastland is.

Zoals de paper stelt, zijn klimaatschokken nu al aan de orde van de dag. De gevolgen ervan overlappen met die van corona, en de ene crisis verergert de andere. Maatregelen voor economische herstel staan of vallen met klimaatbestendigheid; aanpassing aan klimaatverandering is daarom belangrijker dan ooit.

Actie versnellen en bevorderen

De Adaptation Action Agenda moet klimaatadaptatie versnellen door richting te geven aan de manier waarop we er samen aan werken. Bevordering, uitwisseling en monitoring zijn sleutelbegrippen. De Agenda biedt een raamwerk voor actie tussen nu en 2030, laat zien hoe de inspanningen zich verhouden tot de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, en levert de middelen waarmee we kunnen voortbouwen op wat al is bereikt.

Naar een klimaatbestendige toekomst in 2030

Groene hoop in extreme omstandigheden
©Flip Franssen

De Agenda komt tegemoet aan de behoefte aan meer actie, integratie, samenwerking, innovatie, financiering en gelijkheid in 2030. We staan aan het begin van een decennium dat onze samenlevingen kan maken of breken. Tijdens CAS 2021 geven de deelnemers vorm aan de Agenda door tientallen gezamenlijke initiatieven te lanceren, die laten zien hoe effectief adaptatie-oplossingen kunnen zijn.

Ondersteunende mechanismen

De Adaptation Action Agenda voorziet in de nodige ondersteunende mechanismen die deze effectiviteit moeten waarborgen. Zo komt er onder meer een gemeenschappelijk platform voor digitale gegevensmonitoring en kennisuitwisseling, waar iedereen alle acties kan volgen. Met deze instrumenten wordt het mogelijk de bijzondere kansen te benutten die adaptatie en klimaatbestendigheid bieden.