Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience

Dit rapport van de Global Commission on Adaptation maakt duidelijk waarom klimaatadaptatie nodig is. Het levert concrete inzichten en doet aanbevelingen voor sleutelsectoren als voedselveiligheid, natuurbeheer, watervoorziening, steden en stedelijke gebieden, infrastructuur, rampenbestrijding en financiering. Dit rapport is opgesteld om beslissers zoals regeringsleiders, ambtenaren, burgemeesters, ondernemers, investeerders en leiders van burgerinitiatieven handvatten te geven voor actie.