CAS 2021 in perspectief

Het is en blijft belangrijk klimaatverandering zo veel mogelijk af te remmen en de oorzaken ervan terug te dringen. Maar de gevolgen zien we al overal om ons heen. Voorbeelden zijn steeds hogere temperaturen, toenemende neerslag of juist droogte, overstromingen en orkanen. We moeten dus wel meeveranderen.

We moeten ons aanpassen aan – en voorbereiden op – nieuwe omstandigheden. Actief op zoek gaan naar nieuwe manieren om onszelf, onze planeet en onze welvaart te beschermen. Leiders uit overheid, bedrijfsleven en andere delen van de samenleving nemen daarin het voortouw.

Secretaris-Generaal António Guterres van de Verenigde Naties roept op met “meer concrete plannen, meer ambitie vanuit meer landen en meer bedrijven” de wereld meer klimaatbestendig te maken.

Gezamenlijke inspanning

De Global Commission on Adaptation pleit in het rapport “Adapt Now” voor radicaal andere vormen van nadenken, plannen en financieren. Hoe maken we klimaatrisico’s zichtbaar? Hoe nemen we ze mee in besluiten? Hoe maken we publiek en privaat geld vrij om ze te verkleinen? Het gaat om ingewikkelde uitdagingen, waarin alles met alles te maken heeft.

De internationale gemeenschap als geheel heeft er veel bij te winnen als we deze uitdagingen samen aangaan. CAS 2021 biedt leiders een unieke gelegenheid om een agenda te lanceren voor concrete, versnelde actie, waarmee we in 2030 een klimaatbestendiger wereld hebben.

Antwoord op een oproep

In 2019 hielden de Verenigde Naties een Climate Action Summit. Wereldleiders steunden een oproep om klimaatadaptatie centraal te stellen in alle besluitvorming. Reageren op rampen en bouwen aan veerkracht voor de toekomst zijn allebei “even belangrijk” en worden allebei “steeds urgenter”.

In deze oproep klinkt de boodschap van de Global Commission on Adaptation door. De werkelijke kosten van klimaataanpassing in ontwikkelingslanden kunnen in 2030 zijn opgelopen tot USD 300 miljard per jaar. Maar “als we nu actie ondernemen, zijn er grote voordelen te behalen.”

CAS 2021 is ook een antwoord op deze oproep.

Global Commission on Adaptation

De Global Commission on Adaptation bestaat uit ruim 30 Commissioners en 22 deelnemende landen onder voorzitterschap van Ban Ki‑moon, Bill Gates en Kristina Georgieva. Doel is versnelling van de inspanningen voor klimaatadaptatie en verbreding van politieke steun voor building climate resilience.

De Nederlandse leden van de Global Commission zijn minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en oud‑bestuursvoorzitter van Royal DSM Feike Sijbesma.

Global Center on Adaptation

Het Global Center on Adaptation (GCA) is een internationale organisatie, gevestigd in Nederland, die optreedt als makelaar in oplossingen om acties voor klimaataanpassing te versnellen, verbeteren en op te schalen. Het GCA is een ‘managing partner’ voor de Global Commission.

In Indonesië bespreken deskundigen de kaart van een polder.
©Cynthia van Elk / Beeldunie
Een medewerker van het plaatselijke waterbedrijf bespreekt met water- en stedebouwkundigen een kaart van de polder in Semarang, Indonesië.