Actiethema CAS 2021 – Groen economisch herstel

Een van de actiethema’s op de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 is groen economisch herstel.

Waarom is groen economisch herstel een actiethema op CAS 2021?

De coronacrisis heeft de onderliggende kwetsbaarheid van onze economische en maatschappelijke systemen blootgelegd. In 2020 hebben elkaar versterkende schokken – de doorlopende klimaatcrisis verbonden met de pandemie en economische neergang – duidelijk gemaakt dat risico’s nooit alleen komen en vooral de meest kwetsbaren raken.

Wat gaat CAS 2021 betekenen voor groen economisch herstel?

Nu overheden overal ter wereld reageren op de coronacrisis met herstelmaatregelen, is het zaak dat het nieuwe normaal niet in de fouten van het oude normaal vervalt. We moeten onze economieën en samenlevingen herontwerpen, zodat ze duurzamer, weerbaarder, inclusiever en minder ongelijk worden.

Tijdens CAS 2021 is er een Anchoring Event rond groen economisch herstel. Belangrijke beslissers komen samen om duidelijk te maken dat klimaatbestendigheid een cruciaal onderdeel is van de reactie op COVID-19 en bijbehorende financiering verdient. Zij zullen:

  • Concrete risico’s en kansen voor financiering van adaptatie in de context van COVID-19 schetsen, rekening houdend met de belangrijkste adaptatie-uitdagingen en -oplossingen en de impact van corona op lopende inspanningen.
  • Bevorderen dat financiële instellingen voor ontwikkeling leren van elkaar en dat beleidsmakers landen helpen om iets beters in de plaats van het oude terug te brengen, met het oog op klimaatbestendig herstel.
  • De basis leggen voor gekoppelde toezeggingen, beleid en programma’s, aan te kondigen door partners tijdens heel 2021.