Actiethema CAS 2021 – Infrastructuur

Een van de actiethema’s op de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 is infrastructuur.

Waarom is infrastructuur een actiethema op CAS 2021?

Om de haalbaarheid van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) op de langere termijn niet in het gedrang te laten komen, moeten we investeringen in infrastructuur opvoeren. Het is dringend nodig dat we meer mensen toegang te geven tot schoon water en energie, vervoersverbindingen verbeteren en beschermende infrastructuur zoals stormvloedkeringen bouwen.

Op de kortere termijn zijn investeringen in infrastructuur ook een belangrijk bestanddeel van economisch herstel na COVID-19.

Wat gaat CAS 2021 betekenen voor infrastructuur?

Het CAS 2021 Anchoring Event rond infrastructuur brengt van over de hele wereld beslissers, financiers, ingenieurs, beleidsmakers en andere betrokkenen bij elkaar. Het versterkt de wereldwijde inspanningen om alle belangrijke nieuwe en bestaande infrastructuur klimaatbestendig te maken door mensen centraal te stellen en systematisch klimaatbestendigheid op te nemen in planning, financiering, ontwerp, gebruik en onderhoud van infrastructuur.

Dit is een heel ambitious doel, maar noodzakelijk om te zorgen dat de duizenden miljarden dollars die elk jaar worden geïnvesteerd in infrastructuur, bijdragen aan de weerbaarheid van en dienstverlening aan gemeenschappen en economieën.

Dit evenement vergroot de mogelijkheden om de klimaatbestendigheid van mensen door infrastructuur te verbeteren. Het is ook bedoeld voor uitwisseling van praktijkvoorbeelden en voor bespreking van de stappen die we nu moeten nemen om klimaatbestendigheid van een uitzondering te maken tot de norm. Dit omvat: