Actiethema CAS 2021 – Landbouw en voedselzekerheid

Een van de actiethema’s op de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 is landbouw en voedselzekerheid.

Waarom is landbouw en voedselzekerheid een actiethema tijdens CAS 2021?

Aanpassing aan klimaatverandering is cruciaal als we onze voedselvoorziening willen waarborgen, zeker met een wereldbevolking die nog steeds toeneemt.

Veel boeren overal ter wereld hebben kleine bedrijfjes en zijn heel kwetsbaar voor klimaatschokken en andere onzekerheden, omdat ze kleine foutmarges moeten aanhouden. Risicobewuste landbouw wordt, net als toegang voor kleine boeren tot voedselmarkten, een steeds grotere uitdaging.

Een complicerende factor is het gegeven dat landbouw 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor zijn rekening neemt.

Wat gaat CAS 2021 betekenen voor de voedselvoorziening in de wereld?

Tijdens het CAS 2021 Anchoring Event over landbouw en voedselzekerheid zullen betrokkenen praktijkvoorbeelden uitwisselen en de condities voorbereiden voor gecoördineerde actie om onze systemen voor voedselvoorziening wereldwijd meer klimaatbestendig te maken. Daarvoor moeten we: