Actiethema CAS 2021 – Plaatselijk initiatief

Een van de actiethema’s op de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 is plaatselijk initiatief.

Waarom is plaatselijk initiatief een actiethema op CAS 2021?

Gemeenschappen krijgen vaak heel direct te maken met de gevolgen van klimaatverandering, maar hebben zelden een effectieve stem als het gaat om het stellen van prioriteiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van acties die hen het meeste raken.

Het rapport van de Global Commission on Adaptation, “Adapt Now”, roept op om meer geld decentral ter beschikking te stellen van plaatselijke overheden, burgerorganisaties en anderen die op lokaal niveau actief zijn om klimaatadaptie-oplossingen vast te stellen, te prioriteren, uit te voeren en te monitoren. Dit is nu belangrijker dan ooit, omdat plaatselijke instellingen de klappen van de coronacrisis én die van de klimaatcrisis moeten opvangen.

CAS 2021 vraagt aandacht voor de rol van plaatselijk initiatief bij alle actiethema’s.

Wat gaat CAS 2021 betekenen voor plaatselijke gemeenschappen en initiatieven?

Adaptatie op plaatselijk initiatief wordt een steeds grotere prioriteit nu donoren, overheden en bemiddelende organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat adaptatie-oplossingen worden opgezet en uitgevoerd op een manier die rechtvaardig is, gebaseerd is op plaatselijke prioriteiten en rekening houdt met lokaal aanwezige kennis en expertise.

Tijdens het CAS 2021 Anchoring Event over plaatselijk initiatief zullen betrokkenen praktijkvoorbeelden uitwisselen en de voorwaarden scheppen voor gecoördineerde actie om lokale actoren wereldwijd beter te ondersteunen:

  1. Mobiliseer internationale financiering voor plaatselijk initiatief voor adaptatie.
  2. Verhoog de wereldwijde ambitie en stel fundamentele principes voor plaatselijk initiatief vast, en zorg dat ten minste 10 llingen deze principes onderschrijven.
  3. Verbeter volgsystemen voor financiering en zorg voor monitoring, evaluatie en leermechanismen.
  4. Werk samen met grassroots-organisaties en partners om plaatselijke kennis en adaptatie-oplossingen uit te lichten en te delen.
  5. Betrek leiders binnen nationale overheden bij plaatselijke actie.